Zandkastelenprogramma

 • Leeftijd
  • 6 tot 18 jaar
 • Vorm
  • Ouderbijeenkomst (circa 1 uur)
  • Het programma voor de kinderen (Eén dagdeel)
  • Presentatie aan ouders (circa ½ uur)
 • Kosten
  • €85,- per kind
  • €75,- voor het 2e kind uit hetzelfde gezin

           Aanvraagformulier

 

Het Zandkastelenprogramma ®

Het Zandkastelenprogramma ® is ontwikkeld voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders. Dit programma draagt bij aan het voorkomen en verminderen van problemen die voort kunnen vloeien uit een scheiding. Binnen het groepsprogramma wordt, aan de hand van een werkboek en creatieve werkvormen, aandacht besteed aan:

 • Het voorkomen en verminderen van problemen als gevolg van scheiding
 • Het op gang brengen van de verwerking
 • Het adequaat uiten van gevoelens
 • Het vergroten van het probleemoplossend vermogen
 • Het vergroten van het inzicht in de scheidingssituatie
 • Het herkennen van eigen kracht en kwaliteit

Aan het einde van het programma weet het kind dat:

 • Het kan opluchten om te praten over de scheiding
 • De scheiding niet hun schuld is
 • Hun ouders altijd van hen blijven houden
 • Hun ouders altijd hun ouders blijven

Wat maakt dit programma bijzonder? 

Het Zandkastelenprogramma heeft een preventief karakter. Doordat het aan het begin van het scheidingstraject kan worden in gezet, kunnen eventuele problemen als gevolg van de scheiding worden voorkomen. Hierin onderscheidt het programma zich van andere programma's. Het Zandkastelenprogramma biedt op creatieve wijze ondersteuning, (h)erkenning en handvatten door met gelijkgestemden aan de slag te gaan met gedachten en emoties. Daarnaast zal het programma ouders helpen door de ogen van hun kind te kijken. 

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma start met een ouderbijeenkomst. Hierbij wordt aandacht besteed aan de gevolgen van scheiding, de inhoud van het programma en eventuele vragen. Een aantal dagen later start het programma voor de kinderen. Gedurende één dagdeel (circa 3 uur) wordt er in groepsverband aandacht besteed aan de gedachten, emoties en wensen van de kinderen. Tegen het einde van het programma bereiden de kinderen een korte presentatie voor. Hierbij laten zij hun ouders zien waar zij aan hebben gewerkt (circa ½ uur). 

Wat is de rol van de coach?

Katinka van Zon, erkend Zandkasteelcoach, zal uw kind in groepsverband begeleiden. De coach zal een veilige situatie creëren, structuur bieden, afspraken bewaken, denkprocessen begeleiden, luisteren en doorvragen en het kind als deskundig beschouwen.