Visie

Het kind staat centraal

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor u als ouders als voor uw kinderen. Er verandert veel, wat vaak onzekerheden en verdriet met zich mee brengt. Het is niet altijd gemakkelijk voor kinderen om daarmee om te gaan.

Kinderpraktijk Vota stelt uw kind in scheiding centraal. Katinka van Zon, ontwikkelingspsychologe, gaat op passende wijze het gesprek aan met uw kind, om zo de wensen en belangen duidelijk te krijgen. Door aandacht te besteden aan belangrijke thema's rondom scheiding, krijgt uw kind meer duidelijkheid, zekerheid en rust. 

Tijdig wordt met beide ouders teruggekeken op de gesprekken met uw kind. Wat heeft uw kind nodig en op welke manier kunt u daar als ouders aan bijdragen? Wat gaat goed en wat verdient extra aandacht? Welke praktische handvatten zijn nodig om gehoor te geven aan de wensen van uw kind? Dit zijn enkele vragen waar samen met de ouders op gereflecteerd wordt.