Tarieven

Tarieven

Kinderpraktijk Vota kiest ervoor te werken aan de hand van begeleidingstrajecten. Kinderen en de ouders zijn gebaat bij meerdere begeleidingsmomenten in een scheidingssituatie. Daarom biedt Vota verschillende begeleidingspakketten aan. Deze begeleidingspakketten verschillen in de mate van intensiteit en verdieping. De begeleidingstrajecten kunnen, indien gewenst, altijd worden aangepast. 

Basispakket - €280,- (excl. BTW)
Het basispakket biedt een basisbegeleiding die geschikt is voor ieder kind. Er wordt, aan de hand van het ik-boek, gewerkt aan verschillende thema's.

Het basispakket bestaat uit:
* Kennismakingsgesprek met ouders
* 3 begeleidingsmomenten voor het kind
* Reflectiegesprek met ouders

Heeft u meer kinderen? Voor ieder broertje of zusje wordt €190,- (excl. BTW) extra in rekening gebracht.

 

Basis Pluspakket - €400,- (excl. BTW)
Het Basis Pluspakket biedt een uitgebreidere begeleiding aan het kind dan het basispakket. Binnen het Basis Pluspakket wordt, aan de hand van het ik-boek, gewerkt aan verschillende thema's. Doordat dit pakket meer begeleidingsmomenten bevat, worden de thema's intensiever behandeld.

Het Basis Pluspakket bestaat uit:
* Kennismakingsgesprek met ouders
* 5 begeleidingsmomenten voor het kind
* Reflectiegesprek met ouders

Heeft u meer kinderen? Voor ieder broertje of zusje wordt €250,- (excl. BTW) extra in rekening gebracht.

Ouder-Advies Pakket - €150,- (excl. BTW)
Het Ouders-Advies Pakket is gericht op een specifieke hulpvraag van ouders. Binnen dit pakket worden handvatten en adviezen geboden t.a.v. de knelpunten die ouders ervaren. 

Het Ouder-Advies Pakket bestaat uit:
* Kennismaking- en oriëntatiegesprek
* Thuisobservatie t.a.v. de hulpvraag 
* Adviesgesprek 

 

Zandkastelenprogramma - €85,- (excl. BTW) per kind 

Het Zandkastelenprogramma is een kortdurende workshop voor kinderen met gescheiden ouders. Voor meer informatie, klik hier

Heeft u meer kinderen? Voor ieder tweede kind uit hetzelfde gezin wordt €75,- (excl. BTW) in rekening gebracht. 

 

Overige

Enkel kindgesprek - €60,- (excl. BTW) per uur
* Enkel reflectiegesprek - €60,- (excl. BTW) per uur

Vergoeding

Vergoeding vanuit de zorgverzekering?
Kinderpraktijk Vota raadt u aan bij uw zorgverzekering te informeren naar de voorwaarden voor vergoedingen voor psychologische hulpverlening. Hierbij wordt gevraagd naar registraties. Deze zijn als volgt:

Katinka van Zon is:
* Psycholoog, Master of Science
* Lid van beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), lidnummer: 222359
* Lid van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), lidnummer: 130000542

Kinderpraktijk Vota stelt, ten aanzien van het welzijn van de kinderen, dat het inschakelen van professionele hulp niet geremd mag worden door uw financiële situatie. Kinderpraktijk Vota is bereid hierover in gesprek te gaan.

LET OP!

Tot 48 uur van tevoren kunt u de afspraak kosteloos annuleren. Daarna is Kinderpraktijk Vota genoodzaakt 50% van het uurtarief in rekening te brengen.