Professional

Professionals onder elkaar

Krijgt u binnen uw werkzaamheden te maken met ouders en kinderen in scheidingssituaties? Vindt u het belangrijk dat de stem van het kind in de scheidingssituatie gehoord wordt, maar draagt u deze verantwoordelijkheid liever aan een ander over? Dan bent u hier op de juiste plek. Kinderpraktijk Vota specialiseert zich in het ondersteunen en begeleiden van kinderen in scheidingssituaties, als Kindbehartiger en Zandkasteelcoach.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen. 

Kindgesprek

Binnen het kindgesprek wordt aandacht besteed aan de gedachten, gevoelens en behoeften van de kinderen. De stem van het kind staat hierbij centraal.

Het kindgesprek kan uitstekend worden ingezet binnen mediation, advocatuur, het onderwijs of de hulpverlening. 

  • Vorm: het kindgesprek vindt plaats in de veilige omgeving van het kind. Tijdens het kindgesprek wordt individueel met het kind gesproken.
  • Duur: circa 1 uur per kind

Reflectiegesprek

Naar aanleiding van het kindgesprek vindt een reflectiegesprek plaats. In dit gesprek wordt met ouders gereflecteerd op de wensen en behoeften van het kind. Indien gewenst gaan ouders in gesprek over een specifieke hulpvraag. 

Vorm: beide ouders dienen aanwezig te zijn bij het reflectiegesprek. De kinderen zijn gedurende dit gesprek afwezig. 
Duur: circa ¾ uur per kind.

Adviesgesprek

Binnen het adviesgesprek kunnen ouders advies krijgen met betrekking tot een specifieke hulpvraag, Het is daarbij niet noodzakelijk dat er een kind- en reflectiegesprek heeft plaatsgevonden. 

Vorm: het adviesgesprek wordt bij voorkeur met beide ouders gevoerd, in afwezigheid van de kinderen.
Duur: afhankelijk van de hulpvraag.