De week tegen de kindermishandeling

De week tegen kindermishandeling

 
Het is de week tegen de kindermishandeling. Een week waarin, door de taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, aandacht wordt gevraagd voor het thema mishandeling en verwaarlozing. Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd. Een waanzinnig hoog aantal. De taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik stelt dat iedereen, die met kinderen en ouders in contact staat, de cirkel van geweld kan doorbreken. Maar hoe doe je dat?

De cirkel van dilemma

Veel mensen die te maken krijgen met een vermoeden van kindermishandeling, komen terecht in de cirkel van dilemma. De cirkel begint wanneer je zorgen hebt over de veiligheid van een kind. Deze zorgen zijn gestoeld op jouw observaties. Het is echter een grote stap om deze zorgen te delen met het kind of de ouders. Velen zullen gaan twijfelen aan hun eigen observaties en ervoor kiezen de situatie wat langer aan te kijken. Je gaat, bewust of onbewust, op zoek naar bewijs. Hier schuilt echter een enorme valkuil. Wat als je door jouw zoektocht ervoor zorgt dat het kind nog meer in gevaar komt? Wat als je daadwerkelijk bewijs vindt? Wat als het zoeken naar bewijs ervoor zorgt dat je het contact met het kind verliest? Door te zoeken naar bewijs, bevind je je als bezorgde buitenstaander, leerkracht of professional op glad ijs.

De cirkel van dilemma

De cirkel van dilemma

Wat kan je doen bij een vermoeden van mishandeling?

Wat kan je dan wel doen wanneer je je zorgen maakt? Neem allereerst contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is het algemeen meldpunt voor kindermishandeling, waar de mogelijkheid wordt geboden om anoniem je zorgen te delen met professionals. Deze professionals geven advies en besluiten of er nader onderzoek nodig is. Op deze manier hoef je niet zelf op zoek naar bewijs.

Daarnaast kan je als bezorgde buitenstaander, leerkracht of professional proberen in gesprek te komen met het kind. Probeer het kind in dit gesprek veiligheid en geborgenheid te bieden. Maar hoe doe je dat, veiligheid bieden? Hieronder volgen drie essentiële ingrediënten voor het bieden van een veilige gesprekssituatie.

Tip 1: Eerst contact dan contract
Zorg ervoor dat je eerst in contact bent met het kind, voordat je overgaat tot samenwerking. Oftewel, eerst contact dan pas het contract. Enkel wanneer het kind het gevoel heeft dat er aandacht voor hem is, dat er naar hem geluisterd wordt en dat hij jou kan vertrouwen, kan er een opening voor gesprek ontstaan. Het maken van contact verdient bij kinderen in onveilige situaties extra aandacht. Zij zijn immers niet gewend dat zij volwassenen kunnen vertrouwen. Neem hiervoor de tijd en aandacht die het kind nodig heeft.

Volwassen en kinderhand

Tip 2: Zeg wat je doet en doe wat je zegt

Het klinkt wellicht logisch, maar het gebeurt vaak niet. Zorg ervoor dat je transparant bent. Vertel het kind bijvoorbeeld waarom je met hem in gesprek bent, waarom je aantekeningen maakt, wat er met die aantekeningen gebeurt en in welke vorm de informatie uit jullie gesprek terecht komt bij zijn ouders. Wind er geen doekjes om; wees eerlijk en duidelijk. Zorg ervoor dat je enkel beloftes maakt die je kunt nakomen, om nog een teleurstelling bij het kind te voorkomen.

Tip 3: Wees diegene die zijn grenzen en gevoelens wél accepteert
Stop wanneer het kind niet verder wil praten. Probeer je hierbij te verplaatsen in het kind. Zou jij zelf het achterste van je tong laten zien wanneer je je in een onveilige situatie bevindt? Geef het kind vertrouwen en respecteer zijn wensen en grenzen. Dit betekent overigens niet dat je het kind niet mag stimuleren om te praten. De balans vinden tussen het stimuleren en grenzen respecteren is een uitdaging.

Veel kinderen vinden het moeilijk om te praten over gedachten en gevoelens en zullen dit in eerste instantie vermijden. Zeker bij iemand die ze niet kennen. Richt je op de beleving van het kind, let op je eigen oordelen en probeer het kind als expert te zien. Help het kind door een ontspannen sfeer te creëren. Dit doe je bijvoorbeeld door tijdens het gesprek iets luchtigs te doen, zoals wandelen of koekjes bakken. Ook het maken van een tekening of knutselwerk kan de spanning verlagen. Vertel ook af en toe iets over jezelf, dat geeft vertrouwen.

Laat ze niet barsten

Deze week, de week tegen de kindermishandeling, zorgt ervoor dat we landelijk aandacht vragen voor de kindermishandeling. De mishandeling stopt echter niet wanneer de week voorbij is. Laat ze niet barsten!

Kind met knuffelbeer

Katinka van Zon - Kinderpraktijk Vota 

pinterestlinkedin

3 Comments on “De week tegen de kindermishandeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *